Kunsthistoricus en datamanager

Art Collection Base is ontwikkeld door Geert Thijs, kunsthistoricus en universitair datamanager. Hij ziet schoonheid niet alleen in kunst maar ook in elegante datasystemen.

Sinds twintig jaar helpt hij op verzoek van verzamelaars, handelaren en kunstenaars met het documenteren van hun waardevolle collecties.

Lees meer over zijn achtergrond op LinkedIn.

Voor veel cliënten beschrijven en taxeren wij hun gehele collectie in het systeem, soms met een regelmatige update voor verzekering. Het verwerken van de gegevens is eenvoudig en levert voor de cliënt een prachtige rapportage op.

Johan Bosch van Rosenthal, Art Valuations

Het systeem biedt voor ons een uitkomst omdat het flexibel in te zetten is. Voor ons zijn de meerwaarden: efficiënt, adequaat en kosteneffectief terwijl het systeem ook een extra gelaagdheid biedt aan een collectie.

Menno Doornbos, m d d